Tietoja

Hirvensalmen Eränkävijät on vuonna 1955 perustettu hirvensalmelainen yleismetsästysseura, joka toimii koko Hirvensalmen kunnan alueella tuottaen luontoelämyksiä jäsenilleen sekä alueen asukkaille.

Metsästystoiminnan ohella seuran jäsenet tekevät aktiivisesti riistanhoitotyötä, riistakolmiolaskentaa ja luonnonsuojelua sekä osallistuvat kenneltoimintaan ja ammuntalajeihin. Lisäksi seura antaa tarvittaessa virka-apua poliisille ja riistahoitoyhdistykselle esimerkiksi kolareissa vahingoittuneiden eläinten jäljityksessä.

Seuralla on jäsenistön toimesta talkootyönä rakentamia rakennuksia Hirvensalmen Ansaharjussa: Nylkyvaja (1998) ja Kota (2003).

Hirvensalmen Eränkävijät on Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen Kennelliiton jäsenseura sekä kuuluu Hirvensalmen ja Mäntyharjun riistanhoitoyhdistykseen.

Tiedottaminen

Seuran toiminnasta tiedotetaan näillä verkkosivuilla, sekä tarvittaessa postitettavilla jäsentiedotteilla.

Seuran virallinen tiedotuslehti on Länsi-Savo ja siinä järjestöpalsta.

Seuralla on käytössä seuraavat Whatsapp-ryhmät. Jos haluat liittyä ryhmään, ota yhteyttä kyseisen ryhmän vastuuhenkilöön. Whatsapp-ryhmät ovat epävirallisia viestintäkanavia, eli kaikki viralliset tiedotteet välitetään myös muuta kautta.

HEK tiedotus. Tässä ryhmässä ilmoitetaan vain seuran virallisista asioista. Viestejä saavat julkaista vain johtokunnan jäsenet, jaostojen vastuuhenkilöt ja muut luottamustoimista vastaavat (kuten majaisäntä). Vastuuhenkilö Ville Manninen (050-5230362).

HEK Yleinen. Tässä ryhmässä seuran jäsenet voivat välittää toisilleen metsästykseen liittyvää tietoa esimerkiksi riista- ja suurpetohavainnoista tai esimerkiksi koiran ajattamisesta tietyllä alueella. Vastuuhenkilö Ville Manninen (050-5230362)

HEK Hirviporukka. Hirven ja valkohäntäkauriin metsästyksestä vastaavan joukon oma kanava. Kaikki jäsenet voivat osallistua keskusteluun. Vastuuhenkilö Matti Saarinen (040-0253941).

Ratamestari. Tässä ryhmässä jäsenet voivat sopia keskenään yhteisistä harjoituksista Tiilikkalan ampumaradalla. Vastuuhenkilö Markku Wilén (040-7150264).

Hirvensalmen Eränkävijät ry:n säännöt

Jäsenanomuslomake (PDF-tiedosto)