slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Riista.fi

Julkaise syötteitä Suomen riistakeskus
Finlands viltcentral
Syötteen kokonainen osoite. 2 päivää 7 tuntia sitten

Ohjeet ampumakokeisiin ja metsästäjätutkintoihin osallistuville poikkeusaikana

26.05.2020 - 12:00

Ohjeiden tavoitteena on taata ampumakokeisiin ja metsästäjätutkintoihin osallistuvien sekä niitä vastaanottavien henkilöiden turvallisuus välttämällä lähikontakteja, varmistamalla riittävät turvavälit ja huolehtimalla hygieniasta.

Ohje ampumakokeeseen osallistuvalle 

Ohje metsästäjätutkintoon osallistuvalle

Kategoriat: Metsästysuutiset

Riistanhoitomaksujen e-laskuissa ja suoramaksuissa havaittu ongelmia

26.05.2020 - 11:44

Osa riistanhoitomaksunsa e-laskulla tai suoramaksulla maksavista on saanut useampia laskuja pankkiinsa. Kyseessä on maksunvälityksessä tapahtunut virhe.

Ylimääräiset laskut voi poistaa tarpeettomina. Tarkistathan ennen ylimääräisen laskun poistamista, että laskuissa on sama viitenumero.

Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa metsästysvuodelta. Jos henkilö on metsästysvuoden alkaessa 1.8.2020 alle 18-vuotias, riistanhoitomaksun suuruus on 20 euroa.

Kategoriat: Metsästysuutiset

SusiLIFE: Tehokkain tapa ennaltaehkäistä susivahinkoja on yhdistellä suojauskeinoja – menetelmiä tuodaan maailmalta Suomeen

20.05.2020 - 08:02

Sähköistetty petoaita on Suomessa tuttu ja tehokas tapa suojata kotieläimet susilta ja muilta suurpedoilta. Petoaidan pystyttäminen on kuitenkin hidasta. Tutkija selvitti, mitä kotieläinten suojaamisesta tiedetään maailmalla. SusiLIFE-hanke tuo uusia menetelmiä Suomeen ja testaa niitä kotimaisissa olosuhteissa.

Kotieläimillä on susien esiintymisalueilla riski joutua suden hyökkäyksen kohteeksi. Oikein pystytettynä ja ylläpidettynä sähköistetty petoaita on erittäin tehokas tapa suojata eläimiä.

”Maailmalla on käytössä petoaitojen lisäksi useita muitakin menetelmiä, joita voisi testata ja soveltaa Suomessa”, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jani Pellikka. Pellikka selvitti, miten suojaamiskeinojen tehoa on tutkittu Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja mitkä menetelmät ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi.

Suomessa suurin tarve on nopeille ratkaisuille. Jos tilan lähellä on tapahtunut vahinko tai läheltä piti -tilanne, kotieläimille on syytä hankkia väliaikainen ja helposti pystytettävä suoja. Järeän petoaidan materiaalien saaminen ja pystyttäminen vie aikansa.

”Testeissä tehokkaaksi tilapäisavuksi on osoittautunut jo olemassa olevan sähköaidan eteen viritetty lippusiima. Lippusiimassa on 50 senttimetrin pituiset kapeat muovisuikaleet, jotka ulottuvat lähelle maata”, Pellikka kertoo. Tilanteen niin salliessa eläinten siirtäminen suojaan etenkin yön ajaksi on keino välttää vahinkoja sen aikaa, kun petoaita rakentuu.

Yhdysvalloissa on testattu erilaisia karkottimia, jotka säikäyttävät sudet tiehensä äänen, valon tai liikkeen avulla. Jopa susien pannoittamista sähköshokin antavilla pannoilla on kokeiltu. Etelä-Euroopassa käytetään laumanvartijakoiria suojaamaan tuotantoeläimiä.

Tilalliset saavat kotieläinten suojaamiseen tukea

Kaikki tutkituista keinoista on todettu tehokkaiksi suojiksi. Tilan tuotantosuunta ja maasto vaikuttavat siihen, mikä ratkaisu antaa parhaan suojan. Mitä laajempi keinovalikoima on käytössä, sitä parempi niiden yhteenlaskettu teho on.

Usein tilallinen osaa itse arvioida parhaiten, millainen ratkaisu on käyttökelpoisin hänen tilallaan. SusiLIFE-hanke auttaa suojaustoimenpiteiden suunnittelussa ja neuvoo materiaalien hankkimisessa. Hankkeen suunnittelijat testaavat seuraavan viiden vuoden aikana esimerkiksi lippusiimaa ja ääni- ja valokarkottimia suomalaisilla eläintiloilla.

”Testaamme, mitkä näistä muualla käytössä olevista karkotusmenetelmistä sopisivat Suomen olosuhteisiin. Tuomme tilallisille lisää keinoja suojata eläimiään, kun susia liikkuu tilan läheisyydessä”, kertoo Suomen riistakeskuksen hankekoordinaattori Mari Tikkunen.

Hanke tarjoaa myös kevyttä sähköistettyä petoaitaa, joka voidaan toimittaa ja pystyttää tiloille nopeasti.

Liitteet:

Katsaus parhaisiin vahinkojen ennaltaehkäisyn menetelmiin (englanniksi)
Tiivistelmä katsauksesta (suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi)

Lisätietoja antavat:

Erikoistutkija Jani Pellikka, Luonnonvarakeskus, jani.pellikka@luke.fi, 029 532 7544
Hankekoordinaattori Mari Tikkunen, Suomen riistakeskus, mari.tikkunen@riista.fi, 029 431 2239

SusiLIFE-hanke on Itä-Suomen poliisilaitoksen, Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kuusivuotinen yhteisponnistus. SusiLIFE ennaltaehkäisee susien aiheuttamia vahinkoja, kehittää lajin DNA-seurantaa, parantaa paikallistason vuorovaikutusta sekä tuottaa ja välittää tietoa susista.

Hanketta rahoittavat Euroopan Unionin LIFE-ohjelma (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394), maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Vesilintulaskennat lähteneet hyvin käyntiin!

15.05.2020 - 09:25

Vesilintulaskennat ovat lähteneet hyvin käyntiin. Uuteen sähköiseen järjestelmään on ilmoitettu jo yli 500 havaintoerää ja uusia pisteitä on perustettu lähes 200.

Eteläisessä Suomessa on aloitettu jo toista laskentakierrosta. Ensimmäisen kierroksen laskentoja on päästy tekemään jo muun muassa Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella.

Pohjoisempana odotellaan vielä jäiden ja lumen sulamista. Pohjoisimmassa Lapissa laskenta-ajankohta saattaa siirtyä kesäkuun alkuun runsaan lumimäärän ja kylmän alkukevään takia.

Koska osa vesilinnuista odottaa edelleen keskisessä Suomessa pohjoisen pesimäalueille pääsyä, on tällaisena vuotena tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että laskentaa ei tehdä liian aikaisin, jolloin havainnot voivat koskea vielä muuttajia. Hyvä nyrkkisääntö on ajoittaa ensimmäinen laskenta noin viikko jäiden lähdöstä.

Pohjoisessa mukaan ehtii vielä hyvin: perusta uusi laskentapiste tai herätä henkiin vanha laskentapaikka!

Onnistuneita laskentoja!

 

Lisätietoa

Katja Ikonen, erityisasiantuntija, Luonnonvarakeskus puh. 0295327010

  Olli Kursula, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus puh. 029 431 2242

  Aleksi S. Lehikoinen, intendentti, Luomus Puh: p. 294128851

Kategoriat: Metsästysuutiset

SusiLIFE-hanke etsii yrittäjiä kehittämään uutta ratkaisua metsästyskoirien suojaamiseen susilta

14.05.2020 - 12:42

Suomen riistakeskus hakee yhteistyökumppania kehittämään SusiLIFE-hankkeessa suojauskeinoja turvaamaan metsästyskoiraa suden hyökkäykseltä.

SusiLIFE-hankkeessa ennaltaehkäistään susien aiheuttamia koiravahinkoja. Tavoitteena on kehittää metsästyskoirille suojauskeino, jolla koiraa voidaan suojata suden hyökkäyksen aiheuttamilta vammoilta aiempaa paremmin. Kehitystyöhön on varattu kilpailutettavia varoja 100 000 euroa, joka kohdennetaan kaupalliselle toimijalle tuotteen kehittämiseen. Suomen riistakeskus vastaa toimenpiteestä.

Suojauskeinojen kehittämisestä järjestetään tiedotustilaisuus kaupallisille toimijoille 29.5.2020 klo 13.00 Skype-yhteydellä.

Kehitystyö aloitettiin huhtikuussa 2020 keskustelutilaisuudella, johon kutsuttiin rotujärjestöjen edustajia. Nyt järjestettävä tiedotustilaisuus on suunnattu ensisijaisesti kaupallisille toimijoille. Tilaisuudessa kerrotaan vahinkojen ennaltaehkäisyn tarkemmista tavoitteista. Osallistujia toivotaan laajalta osaamisalueelta, koska keinoja koirien suojaamisen parantamiseksi voi olla monenlaisia.

– Tuotteen toivotaan olevan hankintahinnaltaan edullinen käyttäjälle, sekä soveltuvan useille koiraroduille ja erilaisiin olosuhteisiin, Suomen riistakeskuksen suunnittelija Jaakko Alalantela sanoo.

Kaupalliset toimijat voivat esittää tuoteideoita 31.8.2020 saakka. Ideoista valitaan kolme parasta jatkohaastatteluun ja haastattelujen pohjalta ratkaistaan kehitettävä tuote vuoden 2020 aikana. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä metsästyskoiraharrastajien kanssa.

Ennakkoilmoitus markkinakartoituksesta löytyy hankintailmoitukset.fi-sivustolta.

Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään 27.5.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: jaakko.alalantela@riista.fi

Lisätietoa: Jaakko Alalantela, suunnittelija, Suomen riistakeskus p. 029 431 2278

Kategoriat: Metsästysuutiset

Koirat pidettävä kytkettyinä luonnon varjelemiseksi

14.05.2020 - 09:00

Luonnossa liikkuminen on nyt suosittua. Liikkujien tulee huomioida, että luonnossa eletään herkkää aikaa. Siksi koirat on pidettävä kytkettyinä ja koulutettava riistaa häiritsemättä.

Eläimillä on parhaillaan lisääntymisaika. Nisäkkäillä on pienet poikaset huolettavanaan. Metsäkanalintujen poikueet jättävät pesänsä viimeistään juhannuksen tietämillä ja seuraavat sen jälkeen emoaan. Erityisen alttiita häirinnän aiheuttamille vaaroille ovat maassa pesivien lintujen ja nisäkkäiden poikaset.

Irrallaan luonnossa juoksenteleva koira tai kissa voi aiheuttaa luonnossa suurta tuhoa. Hetkessä voi tuhoutua linnunpesä tai poikue. Nisäkkäiden poikaset ovat myös suuressa vaarassa. Koirien ehdoton kiinnipitoaika on alkanut maaliskuun alussa ja jatkuu aina elokuun 20. päivään saakka. Myös tämän aikajakson ulkopuolella koiran irtipitoon on oltava lupa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta.

Lain säädökset koskevat kaikenrotuisia koiria. Poikkeuksena kieltoon ovat viranomaistehtävät, viittä kuukautta nuorempi koira tai kun esimerkiksi noutavaa koiraa käytetään sepelkyyhkyn metsästyksessä. Koira saa myös oleskella alueen haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa tai koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella.

Myös vesillä liikkuvan tulee pitää koira tai kissa kiinni rantauduttaessa. Vesilintujen suosimille luodoille tai saariin rantautumista on syytä välttää, sillä irrallaan liikkuva lemmikki voi aiheuttaa tuhoa luonnon ”lastenkammarissa”.

Metsästyslaki antaa mahdollisuuden kouluttaa lintukoiraa riistaa häiritsemättä. Kouluttamisen on tapahduttava riistattomalla alueella, esimerkiksi kentällä tai avoimella pellolla. Käytännössä riistaa häiritsemätön kouluttaminen tarkoittaa esimerkiksi tottelevaisuus- tai noutokoulutusta. Maastossa liikuttaessa koira on pidettävä kytkettynä tai ohjaajansa välittömästi kytkettävissä.

Lain mukaan koiran on oltava kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä. Ulkoilutettaessa kytkemätöntä koiraa sen on oltava lähietäisyydellä täydellisesti ohjaajansa hallinnassa. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koira ei saa olla koskaan irti toisen maalla.

Myös kissan irtipito ilman valvontaa omistajan ja haltijan pihapiirin ulkopuolella on kielletty, eikä lupaa siihen voi antaa. Jos kissa poistuu pihapiiristä ilman valvontaa, se on heitteillä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

WWF: Minkki ja supikoira uhkaavat vesilintuja – Haahka hyötyisi haitallisten vieraspetojen torjunnasta

13.05.2020 - 14:30

Minkki ja supikoira ovat haitallisia vieraspetoja, jotka ovat yleistyneet Itämeren rannikolla ja saaristossa. Vieraspedot aiheuttavat suurta tuhoa vesilinnuille, kuten viime vuosina huolestuttavasti taantuneelle haahkalle. 

Minkki ja supikoira eivät kuulu Suomen luontoon. Pohjoisamerikkalainen minkki on näätäeläin, joka on karannut Suomen luontoon turkistarhoilta. Supikoira on puolestaan alun perin kotoisin Itä-Aasiasta. Molemmat lajit voivat aiheuttaa tuhoa esimerkiksi arvokkailla lintuvesillä ja kosteikoilla.  

”Vieraslajit voivat aiheuttaa vakavia ongelmia alkuperäiselle luonnolle. Minkki ja supikoira ovat haitallisia etenkin rannikon ja saariston maassa pesiville linnuille, jotka eivät ole sopeutuneet niiden kaltaisiin saalistajiin”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo. 

Tiiviissä yhdyskunnissa elävät ruokkilinnut kuten riskilä ovat erityisen alttiita minkin aiheuttamille vahingoille. Myös haahkan taantuminen on osittain selitettävissä minkin ja supikoiran yleistymisellä rannikolla ja saaristossa. 

”Kaikki vieraslajit eivät ole yhtä haitallisia, mutta jotkut menestyvät uudessa elinympäristössä hyvin ja aiheuttavat tuhoa alkuperäiselle luonnolle. Siksi vieraspetojen ja muidenkin vieraslajien torjuminen on tärkeää luonnonsuojelutyötä”, Niinimäki sanoo. 

Vieraspetopyynti on tehokas keino vesilintujen suojelussa  

Vieraspetojen torjunnalla voidaan vähentää niiden aiheuttamaa ympäristöhaittaa. Torjuntaa tehdään loukuilla ja tehtävään koulutettujen koirapartioiden avulla. Pyydystettävä eläinlaji täytyy tunnistaa varmuudella, ja pyytäjän tulee tuntea sallitut pyyntivälineet ja -menetelmät. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty.  

Supikoirakannan kasvua voidaan rajoittaa myös vähentämällä lajin ravinnonsaantimahdollisuuksia. Pihapiiriissä tai kesämökin pihamaalla iltahämärissä hiippailevia supikoiria ei missään nimessä pidä ruokkia, ja komposti ja roskakatos kannattaa pitää suljettuina. 

”Kotoperäiset lajimme ovat sopeutuneet täällä luonnollisesti esiintyviin petoihin. Ihmisten tuotua uusia petoja Suomeen saalistuspaine on kasvanut liian isoksi ja kotoperäisten lajien selviytyminen on selvästi uhattuna. Tilannetta voidaan tasapainottaa poistamalla minkkejä ja supikoiria ja jatkamalla niiden torjuntaa pitkäjänteisesti”, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön toimitusjohtaja Kim Jaatinen sanoo. 

Vieraspetojen torjunnan vaikutukset voivat olla merkittäviä, kun pyynti kohdistetaan erityisen arvokkaisiin kohteisiin, kuten lintukosteikoille ja saaristoon. 

”Kun aloitimme vieraspetopyynnin haahkantutkimusalueella Hangon Tvärminnessä, huomasimme nopeasti, miten vuosia poissa pysyneet rengastetut haahkanaaraat palasivat pesimään ja menestyivät”, yli viisitoista vuotta haahkaa tutkinut Jaatinen sanoo. 

Vieraspetojen torjuntaan osallistuvat lukuisat tahot, kuten Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys, Riistakeskus ja Metsähallitus. Valtio on satsannut vieraspetojen torjuntaan osana Helmi-ohjelmaa ja Sotka-hanketta. WWF osallistuu vieraspetojen torjuntaan sitoutumalla rahoittamaan työssä käytettävän veneen hankintaa. 

Lisätietoja:

suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki, WWF, 0505243206, teemu.niinimaki@wwf.fi
toimitusjohtaja Kim Jaatinen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, 040 712 1999, kim@luontojariista.fi 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Nuoret hirvieläimet liikenteessä

12.05.2020 - 10:00

Emojensa vieroittamat nuoret hirvieläimet etsivät touko-kesäkuussa omia elinalueitaan. Nämä kokemattomat kulkijat eksyvät toisinaan taajamiin ja voivat aiheuttaa arvaamattomalla käyttäytymisellään liikenneonnettomuuksia.

Tapahtuneesta hirvieläinonnettomuudesta täytyy aina ilmoittaa hätäkeskukseen. Helpoiten se onnistuu puhelimeen ladattavalla 112 Suomi -mobiilisovelluksella. Tällöin hätäkeskus saa tietoonsa tarkan tapahtumapaikan ja riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä suurriistavirka-apu (SRVA) löytää perille.

Onnettomuuspaikan paikkatieto on eläimen kohtalon selvittämisen kannalta oleellista. Paikan voi merkitä riista.fi -sivuilta ladattavalla riistaonnettomuusmerkillä.

– Luovatkin ratkaisut ovat onnettomuuspaikan merkinnässä sallittuja, autosta löytyvä muovipussi tai muun vastaavan esineen kiinnittäminen tienlaitaan näkyvälle paikalle eläimen poistumissuunnan puolelle riittää. SRVA-toimija kerää onnettomuuspaikan merkintään käytetyt tuotteet talteen, Porin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Mikko Jokinen sanoo.

Ilmoita aina onnettomuudesta

Kaikista hirvieläinkolareista ei ilmoiteta viranomaisille. Yleensä näin tapahtuu pienten hirvieläinten kolarissa. Syynä ilmoituksen laiminlyöntiin ovat usein ajoneuvon kärsimät vähäiset vahingot.  Vaurioitumaton auto ei kuitenkaan aina tarkoita eläimen selviytymistä vähäisillä vaurioilla, sillä raajat voivat murtua vähäisestäkin osumasta. Ilman autoilijan ilmoitusta eläintä ei osata etsiä, ja pahimmillaan sen kohtalona on hidas ja tuskallinen kuolema.

Onnettomuuksissa osallisena olleen hirvieläimen kunto pyritään aina tarkastamaan. Käytännössä poliisin virka-apuna toimivat SRVA-toimijat jäljestävät hirvieläintä koirien avulla ja yrittävät saada havaintoja eläimen liikkeistä ja loukkaantumisasteesta. Pahoin loukkaantuneet eläimet joudutaan lopettamaan eläinsuojelullisista syistä.

– Joskus eläin selviää säikähdyksellä tai pienillä vammoilla isostakin törmäyksestä ja jäljestys saa onnellisen lopun, joskus taas pieninkin kopsahdus on sinetöinyt eläimen kohtalon, Jokinen kertoo.

 

Nuoret eläimet voivat eksyä taajamiin

Kevään loppupuolella ja alkukesästä hirvieläimiä voi tavata epätavallisissa paikoissa. Eläimet saattavat käyttäytyä uteliaasti, liikkua asutuksen lähellä ja olla hölmistyneitä niille oudossa ympäristössä.

– Usein poikkeuksellisesti käyttäytyvä eläin on nuori yksilö. Emojen siirtyessä vasomaan viimevuotiset vasat saattavat joutua kokemaan karun itsenäistymisen alun – emo ajaa viimevuotisen vasan pois lähettyviltään joskus kovinkin ottein, Jokinen kertoo.

Vasojen nopea itsenäistyminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa yllättäviin kohtaamisiin taajamissa.

– Taajamaan eksyminen on yllätys eläimelle itselleenkin ja epämiellyttävä tilanne muuttuu helposti vauhkoksi pakenemiseksi, jolloin se saattaa loukkaantua, Jokinen sanoo.

Taajamaan eksynyt hirvieläin pyritään ohjaamaan turvallisemmille alueille poliisin ja SRVA-toimijoiden yhteistyöllä. Etenkin hirvi isona eläimenä voi aiheuttaa rakennetussa ympäristössä liikkuessaan vakaviakin vaaratilanteita.

 

Lisätietoa

Reima Laaja, riistasuunnittelija Suomen riistakeskus p. 029 431 2322

Mikko, Jokinen, toiminnanohjaaja Porin riistanhoitoyhdistys p. 041-4656835

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaa päivitetään

07.05.2020 - 09:01

Metsäpeuran levittäytyminen uusille alueille ja tarkentunut tieto lajin biologiasta ovat luoneet tarpeen kannanhoitosuunnitelman päivittämiseen. Sidosryhmiä kuullaan aiheesta syksyllä.

Voimassa oleva metsäpeurakannan hoitosuunnitelma on julkaistu vuonna 2007. Tämän jälkeen metsäpeuran biologiasta, kuten elinympäristövaatimuksista, liikkumisesta, vasatuotosta sekä kuolleisuudesta, on saatu runsaasti uutta tietoa. Myös metsäpeurakannan tilanne on muuttunut.

Metsäpeuraa esiintyy Suomenselällä ja Kainuussa. Viimeisimpien laskentojen mukaan Suomenselän metsäpeurakannan koko on noin 1 500 yksilöä ja Kainuussa noin 720 yksilöä.

– Metsäpeura on levittäytynyt erityisesti Suomenselän alueella uusille alueille Pohjois-Pohjanmaalle ja kannan elinvoimaisuuden turvaamiseksi on tehty voimassa olevan hoitosuunnitelman mukaisia toimia. Nyt hoitosuunnitelmaa on tarve päivittää, erikoissuunnittelija Annika Herrero Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Hoitosuunnitelmassa linjataan kannanhoidon menetelmiä ja etsitään keinoja riistan ja ihmistoiminnan yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on vahva ja elinvoimainen metsäpeurakanta, joka ei aiheuta kohtuuttomasti vahinkoa tai haittaa elinalueellaan.

– Metsäpeura-alueiden paikallisten sidosryhmätahojen näkemyksiä kuullaan tulevan syksyn aikana järjestettävissä tilaisuuksissa, Herrero sanoo.

Kuva: Milla Niemi

Luonnos hoitosuunnitelmasta valmistuu keväällä 2021. Ennen voimaantuloaan maa- ja metsätalousministeriö asettaa hoitosuunnitelmaluonnoksen lausunnolle.

Suomen riistakeskuksen koordinoimapäivitystyö tehdään osana MetsäpeuraLIFE-hanketta, yhteistyössä Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. MetsäpeuraLIFE hankkeen tavoitteena on palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle.

Lisäätietoa MetsäpeuraLIFE-hankkeesta 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsähallitus: Ennätysmäärä metsästäjiä haki kausilupaa

07.05.2020 - 08:27

Kevään luontoinnostus näyttää tarttuneen myös metsästäjiin. Metsähallituksen kausiluvat kanalinnustukseen olivat kevään haussa suositumpia kuin koskaan. Kausilupaa haki yli 3 000 metsästäjää, mikä oli 25 prosenttia viime vuotta enemmän.

Metsästyslupien suosioon vaikuttanee moni seikka. ”Kanalintukannat ovat olleet kasvussa, metsästyskausi on ollut aiempaa pidempi ja kevään poikkeusolot ovat innostaneet ihmiset luontoharrastusten pariin”, ylitarkastaja Ahti Putaala Metsähallituksesta sanoo.

Metsähallituksen kausilupia kanalinnustukseen haetaan aina huhtikuun aikana. Kanalintuluvalla voi metsästää kaikkea pienriistaa.

Vuorokausiluvat myyntiin kesällä

Kanalinnustuksen vuorokausilupien myynti alkaa maanantaina 8. kesäkuuta alkavalla viikolla. Viime vuonna metsästyslupia myytiin yhteensä yli 71 000 kappaletta. Kesäkuussa myyntiin tulee noin 50 prosenttia edellisen vuoden koko lupamäärästä. Lopullinen ensi syksyn lupamäärä ratkaistaan riistalaskentojen jälkeen elokuussa.

Poikkeusolojen vuoksi metsästäjät voivat kesäkuussa vasta varata lupia. Yksi henkilö voi varata yhteensä enintään 21 vuorokausilupaa itselleen ja kavereilleen. Varatut luvat voi maksaa vasta elokuussa, ja ne tulee maksaa 15. elokuuta mennessä. Lunastamatta jääneet, varatut luvat palautuvat luvanmyyntiin.

Vuorokausilupa ei kesäkuun myynnissä makseta heti, koska Metsähallitus seuraa koronaviruspandemian vaikutuksia syksyn metsästykseen.

Lue lisää sivuilta Eräluvat.fi/kanalinnut

Lisätietoja

Ylitarkastaja Ahti Putaala, Metsähallitus, Eräpalvelut, 040 827 2574, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

MMM: Susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmä valmistelemaan maakunnallisia susifoorumeita

06.05.2020 - 18:37

Susikannan hoitosuunnitelman toimeenpanon ideointiin ja seurantaan saadaan alueellista näkemystä vuosittain järjestettävillä susifoorumeilla. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut laajapohjaisen Suomen susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmän. Sen tehtäviin kuuluu susifoorumien valmistelu osana hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen tukemista ja seurantaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut susikannan hoitosuunnitelman valmisteluun osallistuneet tahot ja valtakunnallisen sekä alueellisten riistaneuvostojen edustajia hoitosuunnitelman toimeenpanoa tukevaan seurantaryhmään. Seurantaryhmä valmistelee 1–2 kertaa vuodessa järjestettäviä susifoorumeita eri puolelle Suomea yhteistyössä alueellisten riistaneuvostojen kanssa.

Susifoorumien tarkoitus on tukea hoitosuunnitelman toimeenpanoa paikallisella tasolla ja saada alueellista näkökulmaa toimeenpanon kehittämiseen.

Foorumin konseptiin kuuluu saman sisältöinen verkkokeskustelu, joka avataan kaikille kiinnostuneille foorumitilaisuuksien jälkeen. Seurantaryhmä käsittelee foorumin ja verkkokeskustelun annin ja tekee johtopäätöksiä tai suosituksia niiden pohjalta.

Foorumeihin kutsutaan laajasti alueellisia sidosryhmiä sekä median edustajia. Ensimmäisen susifoorumin suunnittelu alkaa ennen kesää, ja se on tarkoitus järjestää loppuvuodesta.

– Susi lienee maamme kiistanalaisin laji, johon liittyvään keskusteluun ja ongelmanratkaisuun tarvitaan erilaisia keinoja. Susifoorumit ovat yksi hoitosuunnitelman toimenpiteistä osana vuoropuhelun ja yhteistyön kehittämistä hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien välillä niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti, toteaa seurantaryhmän puheenjohtaja, erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Susikannan hoitosuunnitelmassa on kuvattu useita eri toimenpiteitä vastuutahoineen. Niillä pyritään vastaamaan niin susireviireillä asuvien ihmisten tarpeisiin kuin susikannan elinvoimaisuuden turvaamiseen.

– Toimenpiteiden toteutuksessa tarvitaan eri tahojen panosta ja paikallistasolla tapahtuvaa työtä. Seurantaryhmän ja foorumien on tarkoitus tukea tätä, sanoo neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Susifoorumeita valmistelevassa seurantaryhmässä on edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen riistakeskuksesta, Poliisihallituksesta, Metsähallituksesta, MTK:sta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Luonto-Liitosta, Paliskuntain yhdistyksestä, Suomen Metsästäjäliitosta, Suomen Kennelliitosta ja valtakunnallisesta sekä alueellisista riistaneuvostoista. Seurantaryhmän toimikausi alkaa 11.5.2020 ja kestää 31.5.2023 saakka.

Seurantaryhmän tehtävänä on hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen seuranta, yhdessä kehittely, tukeminen ja alueellisten näkökulmien ja ratkaisujen kytkeminen siihen. Seurantaryhmässä voidaan käsitellä ajankohtaisia susiin liittyviä asioita tai käydä neuvoa-antavaa keskustelua susikannan hoitosuunnitelman kysymyksistä. Keskeinen osa työtä ovat susifoorumit.

Käynnissä on myös paraikaa susikannan hoitosuunnitelmaan kirjattu suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita selvittävä hanke. Hankkeen työryhmät ovat aloittaneet työskentelynsä, ja hanke kestää arviolta vuoden 2020 loppuun.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö / erätalousneuvos Vesa Ruusila, erätalousyksikkö, maa- ja metsätalousministeriö

p. 0295162051, vesa.ruusila@mmm.fi

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, erätalousyksikkö, Luonnonvaraosasto, maa- ja metsätalousministeriö

p. 0295162391, sami.niemi@mmm.fi

 

Linkit aiheeseen liittyen:

Seurantaryhmän asettamispäätös pdf 228kB

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Tiedote 23.1.2020: Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ampumakoesuoritusten voimassaoloa jatkettiin

04.05.2020 - 10:04

Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta on tullut voimaan.

Jos ampumakoe on suoritettu 1.1.2017 – 31.7.2018, on suoritus voimassa 31.7.2021 saakka.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Tänään on viimeinen päivä jättää hirvieläinten pyyntilupahakemus!

30.04.2020 - 11:30

Hakuaika päättyy tänään 30.4.2020 klo 24.00. Sen jälkeen Oma riista -palvelussa jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

 Jos et ole vielä tehnyt hakemusta, tee se nyt heti. Älä jätä viime tippaan, jotta ehdit  mahdollisessa ongelmatilanteessa ottaa yhteyttä Oma riista -neuvontaan.

Oma riista -neuvonta palvelee klo 16.00 saakka

 

Lisätietoa hirvieläinten pyyntilupien hakemisesta

Kategoriat: Metsästysuutiset

LUKE: Lumettomat keväät uhkaavat riekkokantaa

29.04.2020 - 14:44

Mikäli lumettomat keväät ja syksyt yleistyvät, ongelmia on luvassa lajeille, joiden talvinen suojaväri perustuu lumeen. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tekemän mallinnuksen mukaan lumettomat huhtikuut kurittavat Suomen riekkokantaa.

Tutkijat yhdistivät riistakolmioaineistoa vuosilta 1996–2016 Ilmatieteen laitoksen lumensyvyysaineistoon samalta ajanjaksolta. Jokaiselta kolmiolta tiedettiin riekkojen määrä sekä lumettoman ajan pituus kolmiolaskentaa edeltäneeltä keväältä ja syksyltä.

– Vuosien ja alueiden väliset vaihtelut huomioon ottavan mallinnuksemme mukaan keskimäärin jo yksi lumeton huhtikuun päivä aiheutti reilun kolmen prosentin laskun riekkokannassa. Viisi lumetonta päivää leikkasi petolintuja vastaan suojatonta riekkokantaa 15 prosenttia, enemmän kuin metsästys keskimäärin, kertoo Luken tutkija Markus Melin.

Tutkimus on julkaistu Scientific Reports -julkaisusarjassa, ja se on vapaasti saatavilla.

Eri eläinlajeilta vaaditaan sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin

Lumettomat ajanjaksot ovat keskimäärin pidentyneet viimeisten vuosikymmenien aikana – vaikka vuonna 2020 pohjoisessa lunta riittikin. Alpeilla lisääntynyt lumettomuus on jo kurittanut kiirunaa, Pohjois-Amerikassa sama on tapahtunut sikäläiselle metsäjänikselle. Meillä ilmiöstä kärsii siis ainakin riekko.

Jo 1930-luvulla, aikana ennen mittavia soiden ojituksia, riekko hävisi hetkeksi suurista osista eteläistä Suomea lämpimien talvien takia. Silloiset riistantutkijat arvelivat syyksi lämmön lisäksi myös lumettomuuden ja sitä kautta lisääntyneen kanahaukan saalistuspaineen sulassa maassa valkeana hohtavaa riekkoa kohtaan. Ilmiöstä keskusteltiin myös 1960- ja 70-luvuilla pohjoisemmassa Suomessa.

Viime vuosikymmenien aikana talvet ovat lämmenneet ja lumettomuus lisääntynyt. Vaikka riekko lisääntyykin tehokkaasti, voidaan kantojen kasvamista etenkin Keski- ja Etelä-Suomessa pitää epätodennäköisenä, ellei laji sopeudu selvästi muuttuneeseen ympäristöön. On myös hyvä muistaa, että tällaisia ilmiöitä ei päästäisi tutkimaan ilman riistakolmiolaskennan kaltaista pitkäaikaista seuranta-aineistoa.

Lisätietoja:

Tutkija Markus Melin, Luke, puh. 029 532 2194, markus.melin@luke.fi

Riekko Riistakolmiot.fi:ssä

Kategoriat: Metsästysuutiset

LUKE: Karhukanta on kasvanut

28.04.2020 - 13:22

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut. Karhujen kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan 2300–2500 yksilöä ennen vuoden 2020 metsästyskautta. Arvio on noin 14 prosenttia suurempi kuin edellinen arvio.

Karhujen lukumäärä kasvoi selvimmin Pohjois-Savossa ja Oulun riistakeskuksen poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa. Kanta pieneni riistakeskus Pohjanmaan alueella. Muualla muutokset olivat maltillisia.

Kuva: Karhukannan kehitys 2004−2019.

Karhun kanta-arvio perustuu petoyhdyshenkilöiden Tassu-tietojärjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin. Vuoden 2019 aikana tallennettiin 1 260 pentuehavaintoa, joissa tavattiin vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu.

Pentuehavaintojen määrä on kasvanut vuoden 2018 tilanteesta noin 25 prosenttia. Havainnointiaktiivisuudessa tapahtuneet muutokset vaikuttavat osaltaan kannan koossa tapahtuneisiin muutoksiin eri riistakeskusalueilla.

Erillisten pentueiden lukumäärää arvioidaan vertaamalla Tassuun tallennettuja pentuehavaintoja toisiinsa. Pentuehavainnot erotetaan toisistaan pentujen lukumäärän, havaintojen keskinäisten etäisyyksien ja havaintoihin liittyvien jälkien kokoon perusteella. Lisäksi otetaan huomioon tutkimustieto karhun biologiasta.

Lisätietoa:
Kategoriat: Metsästysuutiset

LUKE: Vesilintuparien laskenta on alkanut eteläisessä Suomessa – tulokset voi palauttaa sähköisesti

24.04.2020 - 12:39

Laskennoilla seurataan pesimäkantojen muutoksia ja selvitetään sorsien vuotuista lisääntymistä. Tulosten luotettavuus on sitä parempi mitä enemmän havainnointia tehdään. Uudet laskijat ovat tervetulleita toimintaan mukaan.

Laskentapisteen perustaminen on helppoa ja ohjeet siihen löytyvät Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkosivuilta. Luomuksen verkkosivulla on karttanäkymä aktiivisista ja seurannasta pudonneista laskentapisteistä.

Tästä vuodesta alkaen vesilintulaskentojen tulokset voi toimittaa myös sähköisesti: https://laji.fi/theme/vesilintulaskenta. sivuston kautta. Tiedot kerätään Luomuksen koordinoiman Lajitietokeskuksen kautta, jonne voi kirjautua myös ’Oma riista’ -tunnuksilla.

Milloin lasketaan?

Tänä keväänä laskenta alkaa eteläisessä Suomessa noin pari viikkoa aikaisemmin kuin vuosi sitten. Pohjoisen aikataulu on kuta kuinkin sama kuin viime vuonna.

Alue 1. laskenta 2. laskenta Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalue 20.–26.4. 4.–10.5. Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alue 27.4.–3.5. 11.–17.5. Pohjois-Suomi 20.–29.5. 5.–12.6.

Käytännössä ensimmäinen laskenta suoritetaan noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen pari viikkoa myöhemmin.

Miksi vesilintujen laskenta on tärkeää?

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on keskeinen asema, kun arvioidaan kantojen muutoksia. Laskenta palvelee myös kantojen kestävää verotusta.

Alkukesästä lasketaan vesilintuparit ja myöhemmin poikueet.

 

Lisätietoa:

Katja Ikonen, Erityisasiantuntija, Luonnonvarakeskus p. +358295327010

Hannu Pyösä, Johtava tutkija, Luonnonvarakeskus,  p. +358295327401

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Verotussuunnitelmat julkaistu

23.04.2020 - 13:42

Riistanhoitoyhdistysten tuottamat hirviverotussuunnitelmat on julkaistu. Suunnitelmiin voi tutustua täällä.

Verotussuunnittelu on riistanhoitoyhdistyksille säädetty tehtävä. Samaan hirvitalousalueeseen kuuluvat riistanhoitoyhdistykset tuottavat yhdessä verotussuunnitelman hirvitalousalueelle ja tämän perusteella omille alueilleen. Verotussuunnittelun tarkoitus on tuottaa määrälliset ja laadulliset tavoitteelliset kehykset tulevan kauden hirvieläinverotukseen.

Luvanhakijat päättävät itsenäisesti hakemastaan lupamäärästä ja lupien käytöstä. Suomen riistakeskus ratkaisee pyyntilupahakemukset julkisena hallintotehtävänä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Sähköaita suojaa mehiläistarhoja karhuilta

16.04.2020 - 09:05

Talviunilta heräilevät karhut ovat nälkäisiä, ja osa niistä yrittää täyttää kurnivaa vatsaansa rosvoamalla mehiläispesiä. Karhut aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä sähköaidoilla, jotka tulee huoltaa toimintakuntoon mahdollisimman pian.

Suomen riistakeskus on yhdessä Suomen Mehiläishoitajain Liiton kanssa kehittänyt mehiläistarhojen suojausmenetelmiä. Sähköaita on todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi menetelmäksi, vaikka siitä aiheutuu tarhaajalle työtä ja kuluja. Sähköiskun saanut karhu kunnioittaa yleensä sähköaitaa ja jättää mehiläispesät rauhaan. Aita ei suojaa, jos sen huolto ja virtalähteen kunnossapito laiminlyödään.

– Karhut ovat yksilöitä, joista jotkut ovat hyvinkin kekseliäitä ja voivat esimerkiksi kammeta puulla langat maahan tai esimerkiksi kaataa aidan kaivamalla tolpan kohdalta, kertoo riistasuunnittelija Teemu Lamberg Suomen riistakeskuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen riistakeskukselle erityisavustusta suojausmateriaalien hankintaan suurpetovahinkojen ennalta ehkäisyssä. Sähköaitatarvikkeet ovat maksuttomia tarhaajalle lukuun ottamatta virtalähdettä. Tarhaaja voi tilata aitapaketteja Farmcomp Oy:stä.

Kun vahinkoja pyritään estämään, karhun tappaminen ei ole koskaan ensisijainen toimenpide. Poikkeuslupaan turvaudutaan vasta, kun mikään muu tyydyttävä ratkaisu ei toimi. Vahinkoperusteisella poikkeusluvalla tapettu karhu kuuluu kokonaisuudessaan valtiolle. Poikkeusluvat käsittelee Suomen riistakeskus.

Mehiläispesien karhuvahingot

Karhut ovat levittäytyneet koko Suomen alueelle ja aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Mehiläistarhaus on yleinen elinkeino tai sivuelinkeino, ja Suomessa on arviolta kolmisen tuhatta tarhaajaa.

– Kaikki karhut eivät ole kiinnostuneita mehiläispesistä, mutta jotkut yksilöt erikoistuvat niiden hyödyntämiseen ravintona. Suurimmat vahingot syntyvät keväällä, kun karhut lähtevät nälissään talvipesistään, ja syksyllä, kun ne tankkaavat ravintoa talviunia varten, Lamberg kertoo.

Vahinkojen määrä kasvaa huomattavasti alueilla, joilla on useampia mehiläistarhaajia, tai ammattitarhaaja, jolla useita tarhoja. Yksittäinen karhu saattaa aiheuttaa vahinkoja useamman kunnan alueella.

Vahingon tapahduttua tulee siitä ilmoittaa välittömästi alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Karhuvahinkokorvausta voivat hakea kaikki tarhaajat. Korvausten omavastuuosuus on 170 euroa.

 

Lisätietoja

Teemu Lamberg, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus

p. 029 4312212

Maritta Martikkala, mehiläishoidon neuvoja, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

p. 050 303 0890

 

Aitausohjeet mehiläistarhoille

https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/

Farmcomp

http://www.farmcomp.fi/olli/yhteystiedot

Kategoriat: Metsästysuutiset

Vaihda riistanhoitomaksusi e-laskuksi

15.04.2020 - 09:33

Vielä ehdit vaihtaa riistanhoitomaksun laskun sähköiseen e-laskuun. Sopimus e-laskutuksesta on tehtävä 24.4. mennessä, jotta se ehtisi voimaan 1.8.2020 alkavalle metsästysvuodelle. E-laskusopimuksen tehtyäsi saat laskun jatkossa suoraan omaan verkkopankkiisi.

Tekemällä e-laskusopimuksen oman pankkisi kanssa saat metsästysvuoden 2020–2021 riistanhoitomaksun e-laskuna omaan verkkopankkiisi. Maksamalla e-laskun eräpäivään mennessä saat uuden metsästyskortin kotiinkannettuna Metsästäjä-lehden nelosnumeron lisäkannessa.

Pankkikorttikokoisen metsästyskortin lisäksi sinulla on aina sähköinen metsästyskortti Oma riista -palvelussa. Sähköinen metsästyskortti on yhtä pätevä kuin paperinenkin. Sähköinen metsästyskortti tulee Oma riista -palveluun automaattisesti muutaman päivän viiveellä riistanhoitomaksun maksamisesta.

Kätevä ja nopea e-lasku

Siirtyminen e-laskutukseen säästää aikaa ja vaivaa: kaikki tiedot, kuten viite- ja tilinumerot ovat laskussa valmiina, joten niitä ei tarvitse erikseen näppäillä. Sinun tarvitsee ainoastaan tarkistaa ja hyväksyä lasku nappia painamalla.

Siirtyminen riistanhoitomaksun e-laskutukseen on yksinkertaista. Toimi näin:

  1. Kirjaudu omaan verkkopankkiisi.
  2. Tee sopimus (uusi e-lasku) ja valitse laskuttajaksi Suomen riistakeskus ja laskutusaiheeksi riistanhoitomaksu.
  3. Käytä yksilöintitietona henkilötunnustasi.

Lue lisää e-laskun käyttöönotosta oman pankkisi sivuilta ja siirrä riistanhoitomaksusi e-laskuksi jo tänään. Sopimus e-laskutuksesta on tehtävä 24.4. mennessä, jotta se ehtisi voimaan 1.8.2020 alkavalle metsästysvuodelle. E-laskusopimusta ei tarvitse uusia vuosittain. Verkkopankkisi aktiivisten e-laskujen joukosta voit myös tarkistaa, onko sinulla jo riistanhoitomaksu jo e-laskuna.

Voit maksaa myös suoramaksuna

Riistanhoitomaksu on mahdollista maksaa myös suoramaksuna. Suoramaksusopimuksen pankkinsa kanssa tehneet maksavat metsästysvuoden 2020–2021 riistanhoitomaksun suoramaksuna 1.6.2020, ja heille lähetetään heinäkuussa Metsästäjä-lehden lisäkannessa pankkikortin kokoinen metsästyskortti.

Suoramaksuvaltuutus on tehtävä 24.4. mennessä, jotta se ehtisi voimaan 1.8.2020 alkavalle metsästysvuodelle. Suoramaksuvaltuutusta ei tarvitse uusia vuosittain. Suoramaksusopimuksen voimassaolon voi tarkistaa omasta pankistaan.

Siirry Oma riista -palveluun

Katso helpot video-ohjeet Oma riista -palveluun rekisteröitymiseen, kirjautumiseen ja palvelun käyttämiseen.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Koronatilanne vaikuttaa aselupien käsittelyyn

15.04.2020 - 09:06

Metsästäjiä on tapana muistuttaa aselupien hakemisesta riittävän ajoissa keväällä, jotta metsästäjä ehtii saada luvan poliisilta, hankkia aseen ja harjoitella sillä riittävästi ennen metsästyskautta. Tänä keväänä asiat ovat toisin koronatilanteen vuoksi.  

Nyt yleisenä ohjeena on, että epidemian aikana kaikkea liikkumista julkisilla paikoilla kannattaa välttää. Tämä tarkoittaa myös asiointia poliisilaitoksilla, ellei se ole aivan välttämätöntä.

– Pyydämme metsästäjiltä malttia aselupien hakuun. Toisaalta oman aseensa tunteminen ja ampumaharjoittelu ovat metsästyksessä oleellisia taitoja, joille on varattava riittävästi aikaa ennen metsälle lähtemistä, sanoo viestintäsuunnittelija Tero Kuitunen Suomen riistakeskukselta.

Jos hakemus on pakko jättää epidemian aikana

Hakemuksen voi jättää mille tahansa poliisilaitokselle.

Kannattaa ehdottomasti varata aika, eikä mennä laitokselle jonottomaan, vaikka sekin mahdollisuus olisi tarjolla.

Osa laitoksista tarjoaa riskiryhmään kuuluville palveluaikoja poikkeavina aukioloaikoina.

Parhaat tiedot asioinnista saa paikallisen poliisilaitoksen nettisivuilta tai puhelinpalvelusta.

Kun hakemus on jätetty

Poliisin resursseja on epidemian aikana kohdennettu hallituksen linjausten mukaisesti, joten kannattaa varautua pitkiin odotusaikoihin.

 

Poliisin toimipisteet ja ajanvaraus

Lisätietoja: 

Tero Kuitunen, viestintäsuunnittelija, Suomen riistakeskus: tero.kuitunen@riista.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer