slideshow 1 slideshow 2
Tapahtumat
Ampumajaos
Koirat

Metsästäjäliitto

Julkaise syötteitä
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 27 min sitten

EU-vaaliehdokkaat esittäytyvät Metsästäjäliiton sivuilla

17.05.2019 - 10:40

EU- vaalit ovat erittäin tärkeät sekä Suomen että koko Euroopan metsästäjille. Metsästäjäliitto pyysi ehdokkaita vastaamaan metsästäjille tärkeisiin kysymyksiin sekä tutustumaan Euroopan metsästäjäjärjestön FACE:n vaaliteemoihin. 

- Tavoitteena on auttaa jäseniä valitsemaan oma metsästystä edistävä ehdokas ja lisätä ehdokkaiden tietoa metsästäjille tärkeissä kysymyksissä, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari

Suomen Metsästäjäliitto on jäsenenä myös Euroopan metsästäjien yhteisessä FACE-järjestössä. FACE edustaa Brysselissä 7 miljoonaa eurooppalaista metsästäjää 36 kansallisten metsästäjäjärjestön kautta. FACEn tavoitteena on edistää eurooppalaista metsästystä erityisesti EU-instituutioiden kautta.
- EU:ssa tehdyillä päätöksillä on ratkaiseva rooli jäsenvaltioiden ympäristölainsäädäntöön, sillä 85 prosenttia ympäristö- ja metsästyslainsäädännöstä tulee EU:sta. Ja juuri nämä päätökset vaikuttavat suuresti metsästykseen ja metsästäjiin Euroopassa, kuvaa Siitari. 

FACE on nostanut valliteemoiksi 5 jäsenille tärkeää teemaa: CAP ja luonnon monimuotoisuus, suurpedot, aseet ja ammukset, muuttolinnut sekä kansainvälinen metsästys. Suomalaisten metsästäjien kannalta erittäin ajankohtaisia teemoja ovat luonnon monimuotoisuus ja suurpedot. 
- Luonnon monimuotoisuudella on suuri merkitys myös metsästäjille. Mitä monimuotoisempi luonto sitä enemmän ja monipuolisemmin on myös riistaa ja muuta eläimistöä, Siitari jatkaa.

Metsästäjillä on suuri rooli, sillä metsästäjät ovat usein myös maanomistajia ja huolehtivat muun muassa riistametsäelinympäristöistä sekä perustavat riistapeltoja ja kosteikkoja, jotka tukevat kaikkea luonnon monimuotoisuutta.
- Näiden toimien tukeminen on tärkeää myös EU-tasolla, Siitari toteaa.

EU-tasolla järjestön tavoitteena on säilyttää runsastuneiden suurpetojen kuten, ilveksen, karhun ja suden kannanhoidollinen metsästysmahdollisuus EU:n lainsäädännössä.
- Olemme onnistuneet viemään asian myös seitsemän miljoonaisen Euroopan metsästäjäjärjestö FACE:n työlistan kärkeen. Karhu ja ilves ovat hyviä esimerkkejä lajeista, joiden kannanhoidollinen metsästys, luontodirektiivin mukaisesti, on mahdollistanut kantojen kasvun. Samalla näiden suurpetojen hyväksyttävyys paikallisten asukkaiden keskuudessa on parantunut ja laittomuudet erittäin vähäisiä, kertoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Etsi oma metsästysasioita edistävä ehdokkaasi täältä: metsastajaliitto.fi/euvaalit/ehdokkaat

 

FACE:n #VOTE4HUNTING -teemat CAP ja luonnon monimuotoisuus

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on elintärkeä tukimekanismi Euroopan maataloudelle ja maaseudulle ja sillä on suuri merkitys myös eurooppalaisille metsästäjille. FACE odottaa seuraavan CAP-kauden panostavan entistä enemmän luonnon monimuotoisuutta tukeviin toimiin, ja tätä kautta parantamaan esimerkiksi pienriistakantoja, jotka ovat maatalouden muutosten vuoksi laskeneet.

Suurpedot

Monien suurpetojen kannat ovat nousussa ja tästä syystä joidenkin populaatioiden tila on sellainen, ettei se enää vaatisi luontodirektiivin edellyttämää nykyisenlaista tiukkaa suojelua. Näiden populaatioiden, joissa suotuisa suojekun taso on jo saavutettu, suojelustatusta tulisi voida muuttaa joustavasti. Tällainen joutava menettely sallisi jäsenvaltioille järkevämpää kantojen hoitoa, mikä olisi alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaista.

Aseet ja ammukset

FACE ja sen jäsenet haluavat varmistaa, että metsästäjät voivat turvallisesti hankkia, pitää hallussaan ja käyttää ampuma-aseita ja patruunoita sekä matkustaa niiden kanssa ilman tarpeetonta byrokratiaa tai perusteettomia kustannuksia tai rajoituksia.

Muuttolinnut

Seuraavan Euroopan parlamentin tulisi edistää joustavuutta runsastuneiden hanhikantojen hoidossa. Lisäksi tulisi kunnioittaa alueellisia ja perinteisiä paikallisia metsästysmuotoja lintudirektiivin mukaisessa päätöksenteossa. 

Kansainväliset metsästysasiat

Euroopan metsästäjät metsästävät myös muualla kuin Euroopassa, esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa. Kansainvälisen metsästyksen mukanaan tuomat moninaiset hyödyt, kuten esimerkiksi hyödyt paikallisille yhteisöille ja luonnonsuojeluun, tulisi olla mahdollista myös tulevaisuudessa. 

FACE:n #VOTE4HUNTING -teemoihin voi tutustua laajemmin täällä: www.face.eu/european-elections

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliiton tunnustukset jaettiin

16.05.2019 - 15:52

Metsästäjäliitto palkitsi Päivi Vähä-Jaakkolan vuoden kouluttajana. Samassa yhteydessä ojennettiin vuoden metsästysseura tunnustus Virttaan Erä-Veikoille.

Satakunnan piirin ehdottama Päivi Vähä-Jaakkola, 34, on punkalaitumelaisen Metsästysseura Haukan oma aarre. Hän on järjestänyt useita suosittuja tapahtumia, kuten metsästysammuntapäivän, ala-asteen oppilaiden tutustumispäivät, hirvenjuoksukilpailut, lukiolaisten eräkurssin sekä yhden lukuvuoden kestäneen ampumakoulun. 

Metsästäjäliiton koulutuspäällikkö Henri Mutanen antaa Vähä-Jaakkolalle ison kiitoksen hänen tekemästään työstä.
- Tapahtumat ovat madaltaneet lasten, nuorten ja aikuisten kynnystä harrastaa ja osallistua seuratoimintaan. Juuri tällaisia Päivin kaltaisia metsästäjiä tarvitaan innostamaan uusia harrastajia mukaan, Mutanen kuvaa. 

Liikunnallisen Vähä-Jaakkolan pitkäaikainen lempilaji on hirvenjuoksu. Nyt hänen oma palkintokaappinsa on jo niin täynnä, että hän on suunnannut tarmonsa uusien harrastajien motivointiin. 
– Olen huomannut, että etenkin ala-asteikäiset viihtyvät hyvin metsästysseuran radalla. Siten he innostuvatkin helpommin harrastuksen pariin, kun heillä on jokin käsitys seuran toiminnasta, Vähä-Jaakkola sanoo.
- Jos ei itsellä ole läheistä, joka toisi harrastuksen pariin, voi olla vaikea tulla mukaan. On oltava ase millä ampua. Se on kallis investointi, jos ei mielenkiinto riitäkään pitkäksi aikaa. 

Metsästysseura Haukka on vahvasti mukana nuorisotoiminnassa: paikalliset nuoret pääsevät ilmaiseksi seuran ampumajäseneksi ja näin kilpailla Metsästäjäliiton lajeissa. Haukalla on monipuoliset radat ja hyvät harjoittelumahdollisuudet.

Lue laajempi juttu: Hirvenjuoksija nuorten asialla

Virttaan Erä-Veikoista vuoden metsästysseura

Vuoden metsästysseura tunnustuksella Metsästäjäliitto haluaa nostaa esiin hyviä seurakäytänteitä. 
- Virttaan Erä-Veikkojen toiminnassa on paljon esimerkillistä tekemistä niin nuorisotyössä kuin yhteistyössä maanomistajien kanssa. Lisäksi metsästyksen ja riistanhoidon järjestelyissä huomioidaan hyvin viljely ja liikenneturvallisuus, Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius toteaa.

Pienehkö loimaalaisseura on toiminut jo vuodesta 1954 hartiavoimin esimerkillistä riistanhoitotyötä omalla alueellaan. He ovat omalla toiminnallaan myös parantaneet ihmisten mielikuvaa metsästyksestä ja metsästäjistä.
"Ei voi olla", ihmettelivät Virttaan Erä-Veikot, kun saivat tietää valinnastaan Vuoden metsästysseuraksi. 
- Hienoa, että työ kantaa nyt hedelmää ja se on huomattu myös muualla, kiittää Erä-Veikkojen puheenjohtaja Sami Kivistö.

116 jäsentä käsittävässä seurassa on vajaa parikymmentä alle 30-vuotiasta jäsentä. Naisia on 16. 
– Seuraan jäseneksi pääsemiseen ei vaadita maanomistamista tai paikkakunnalla asumista, puheenjohtaja Kivistö kertoo.

Erä-Veikkojen toiminta-alue on 7500 hehtaaria. Seura on saanut kiitosta siitä, että se ylläpitää hyviä suhteita maanomistajiin.
– He ovat tärkein yhteistyökumppanimme. Panostamme riistaeläinkantojen laskemiseen niillä alueilla, joilla ne tekevät tuhoa joko metsälle tai viljelyksille.

Erä-Veikoilla on useita ruokintapaikkoja ja riistapeltoja, joiden strategisella sijoittelulla pyritään saamaan riista pois viljelyksiltä ja alueen vilkkaasti liikennöidyiltä teiltä. Kun seura metsästää hirvieläimiä, se panostaa tienvarsialueisiin, jotta hirvikolarit vähentyisivät.

Riistanhoidon lisäksi Erä-Veikot on kunnostautunut muussakin. Seurassa on monia hirvenjuoksijoita ja -hiihtäjiä, jotka ovat antaneet aktiivisen panoksensa kilpailutoiminnan kehittämiseen. Nuorille on järjestetty muun muassa leirejä ja erätaitoihin perehdyttävää kerhotoimintaa. Lisäksi Erä-Veikot ovat järjestäneet Metso-leirin ja Metsästysmetso-leirin yhdessä naapuriseuran kanssa. 

Lue laajempi juttu: Maanomistaja on metsästysseuran tärkein kumppani

Vuoden kouluttaja ja metsästysseura palkittiin Metsästäjäliiton liittokokouksessa 27.4. Kuopiossa. 

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Suomen susitilanteeseen löydettävä ratkaisuja

14.05.2019 - 15:54

Metsästäjäliitto on jättänyt Suomen susitilannetta koskevan kannanoton EU-komissiolle ja Suomen maa- ja metsätalousministeriölle. Kannanotossa järjestö perää parempaa kansallista mahdollisuutta puuttua tihentymäalueiden susikantaan.

Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari ojensi eilen Suomen susitilannetta koskevan kannanoton EU-komission ympäristöasioiden pääosaston luonnonsuojeluyksikön päällikkö Nicola Notarolle EU:n suurpetotyöryhmän (Large Carnivore Platform) kokouksen yhteydessä. Kannanotto toimitettiin tänään myös Suomen maa- ja metsätalousministeriölle.

Suomen susikanta on ollut noususuuntainen ja susi on saavuttanut uusia elinalueita Suomessa.
- Suomen susitilanteeseen on löydettävä kokonaisvaltainen ja kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Meillä on oltava joustava kansallinen mahdollisuus puuttua tihentymäalueiden susikantaan ja erityisesti ongelmatilanteisiin. Suden kannalta on tärkeää saavuttaa paikallisten ihmisten luottamus, että ongelmiin ja haittoihin puututaan nopeasti ja vahinkoja ennalta ehkäistään, Siitari kiteyttää. 

Aloite Pohjanmaalta

Salametsästys on ollut paljon tapetilla, ja tällä kannanotolla järjestö haluaa korostaa, ettei se hyväksy susien laitonta tappamista.
- Haluamme tällä kannanotolla nostaa esille, ettemme hyväksy laittomia keinoja ja näemme tärkeänä ennaltaehkäistä laittomaan tappamiseen liittyvää kulttuuria. Aloite kannanotosta tuli Pohjanmaan piiriltä. Kaikki 16 piirimme näkivät kannanoton tärkeänä ja allekirjoittivat myös heti kannanoton, kertoo Siitari.
- Toimiva ja uskottava kannanhoito on paras ehkäisykeino laittomuuksiin. Poikkeustilanteisiin poliisilla on olemassa hyvin toimiva SRVA-malli, se tulisi ottaa käyttöön koko maassa, Siitari jatkaa.

Metsästäjäliiton läntisen Suomen piireissä tilanne on akuutti. Susi levittäytyy yhä uusille alueille ja paine toimivien ratkaisujen löytymiseen on kova.
- Olen ylpeä alueen metsästäjistä, joilla on selkeä tahtotila ratkaista konfliktitilanne laillisesti. Minusta siihen pitää löytyä toimivat ja joustavat paikalliset ratkaisukeinot, toteaa Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jukka Hautala.

Metsästäjät tekevät paljon vapaaehtoistyötä esimerkiksi suden ja muiden lajien kannanarvioinnissa sekä suurriistavirka-aputehtävissä. 
- Metsästäjät ilmoittavat susihavaintoja ja keräävät DNA-näytteitä ja päivystävät vapaaehtoisesti SRVA-työssä. Siksi tuntuukin varsin harmilliselta, kun metsästäjien tekemää työtä ei arvosteta, vaan helposti koko harrastajajoukkoa syytetään laittomasta toiminnasta, Hautala jatkaa.

Aktiivista vaikuttamista susiasiassa

Kannanoton lisäksi Metsästäjäliitto tekee erittäin aktiivisesti myös muuta vaikuttamistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Metsästäjäliitto on mukana Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämisessä. Valmisteluryhmän edustana toimivat hallituksen jäsen Antti Kuivalainen ja luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, ohjausryhmän edustajana toiminnanjohtaja Heli Siitari.
- Poikkeuslupakäsittelyn hitaus ja lupaperusteiden epäselvyys tulee korjata susikannan hoitosuunnitelman päivitystyössä. Metsästysharrastuksen näkökulmasta on oleellista kehittää uusia ratkaisuja koiraturvallisuuden parantamiseksi, Siitari toteaa.

EU-tasolla järjestön tavoitteena on säilyttää kaikkien suurpetojen kannanhoidollinen metsästysmahdollisuus EU:n lainsäädännössä.
- Olemme onnistuneet viemään asian myös seitsemän miljoonaisen Euroopan metsästäjäjärjestö FACE:n työlistan kärkeen. Karhu ja ilves ovat hyviä esimerkkejä lajeista, joiden kannanhoidollinen metsästys, luontodirektiivin mukaisesti, on mahdollistanut kantojen kasvun. Samalla näiden suurpetojen hyväksyttävyys paikallisten asukkaiden keskuudessa on parantunut ja laittomuudet erittäin vähäisiä, kertoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto tarjoaa IT-suunnittelijalle mielenkiintoista tehtävää

13.05.2019 - 15:44
Kuva: Pekka Rousi

Etsimme asiakaspalveluhenkistä ja reippaan työotteen omaavaa IT-suunnittelijaa monipuolisiin IT-tehtäviin. 

Tehtäviisi kuuluvat erilaisten tietoteknisten ongelmien ratkominen, tietotekniset suunnittelutehtävät, käytön tuki, koulutustehtävät, palvelin- ja verkkoympäristöstä huolehtiminen sekä laitteistojen ja sovellusten asentaminen käyttökuntoon. Olet asiakaspalveluhenkinen ja oma-aloitteinen ja sinulla on kyky ratkaista teknisiä ongelmia ja halu oppia uutta. Omaat jonkin verran kokemusta it-tuesta, sekä palvelinympäristön ja verkkojen ylläpidosta.

Toivomme sinulta soveltuvaa teknistä koulutusta, aiempaa kokemusta IT-tukeen liittyvistä tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tietoturvaosaamista sekä tietoliikenneverkkojen tuntemusta. Sinulla on kokemusta päätelaitteiden käyttöjärjestelmistä (Windows, Mac OS X, iOS ja Android), käyttäjähallintatuotteiden perustuntemusta ja osaaminen AD käyttäjähallinnasta. 

Tarjoamme mielekästä työtä mukavassa työporukassa sekä hyvät työsuhde-edut. Tehtävän toimipaikka on Riihimäellä. Työtehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja sisältää 6 kk:n koeajan. 

Hakemuksesi voit lähettää cv:n kera jari.ruohotie@metsastajaliitto.fi. Toimi nopeasti, täytämme paikan sopivan henkilön löytyessä. Haku päättyy 22.5.2019.

Lisätietoja: ICT-päällikkö Jari Ruohotie, jari.ruohotie@metsastajaliitto.fi, puh. 050 3200029.

Kategoriat: Metsästysuutiset

EU-tuomioistuimen julkisasiamies - Suden kannanhoidollinen metsästys luontodirektiivin mukaista

09.05.2019 - 10:40

EU-tuomioistuimen julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan Suomen suden kannanhoidolliset poikkeusluvat eivät ole ristiriidassa luontodirektiivin tulkinnan kanssa. Metsästäjäliitto odottaa linjauksen ohjaavan myös suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen jatkokäytänteitä. 

EU-tuomioistuimen julkisasiamies antoi eilen unionin tuomioistuimelle ratkaisuehdotuksen Suomen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkokysymyksiin koskien suden kannanhoidollisen metsästyksen oikeutusta. Julkisasiamiehen mukaan Suomen poikkeusluvat ei ole ristiriidassa direktiivitulkinnan kanssa. Hänen mukaansa poikkeuslupa voidaan myöntää, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole, eikä kannan suotuisan suojelun taso tai sen ennalleen saattaminen vaarannu.
- Olemme tehnyt asiassa töitä hartiavoimin yli kaksi vuotta, ja ratkaisuehdotus on selkeän tahtotilamme ja direktiivitulkintojemme mukainen. Olemme aktiivisesti mukana myös tässä EU-tuomioistuimen asiassa tarjoten lakiapua jäsenellemme. Lisäksi olemme analysoineet laajasti muita poikkeuslupapäätöksiä, antaneet neuvontaa jäsenillemme poikkeuslupien hakuprosessiin ja lakiapua kielteisistä susiluvista valittamiseen, kertoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.  

EU:n tuomioistuimen arvioidaan antavan lopullisen ratkaisun Suomen korkeimman hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön tämän vuoden aikana. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on soveltaa EU-oikeutta EU:n tuomioistuimen osoittamalla tavalla kansallisessa tuomioistuimessa esillä olevaan asiaan. 
- Mikäli EU-tuomioistuimen päätös on ratkaisuehdotuksen mukainen, tulisi komission tämän perusteella tarkastella myös luontodirektiivin tulkintaohjeen meneillään olevaa uudistusta uudelleen, kommentoi Hallenberg.

Käytännössä kannanhoitoa koskevan linjauksen odotetaan ohjaavan suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen jatkokäytäntöjä kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Suomessa aihe on erittäin ajankohtainen, sillä susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä hanke on parhaillaan käynnissä ja päivitetty hoitosuunnitelma on tavoitteena vahvistaa syksyllä 2019.
- Kansallinen soveltaminen ja kestävät ratkaisut pitää luonnollisesti nyt hoitaa tilanteen mukaisesti. Olemme aktiivisesti mukana päivitystyössä ja julkisasiamiehen näkemys antaa erinomaisia eväitä esimerkiksi tihentymäalueiden susikannan hallintaan, arvioi hankkeen ohjausryhmän jäsen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.
- Metsästäjäliitolle on tärkeää, että kannanhoidollisen metsästyksen mahdollisuus on mukana päivitetyssä susikannanhoitosuunnitelmassa, Siitari jatkaa.

Metsästäjäliitto on tehnyt erittäin aktiivista vaikuttamistyötä myös kansainvälisesti. 
- Metsästäjäliiton kansainvälinen osaaminen, yhteistyökyky ja asiantuntijuus ovat nyt tuottaneet tulosta valtioiden väliselle tasolle ulottuen. Erityisen tyytyväisiä voimme olla siihen, että olemme onnistuneet viemään asian myös seitsemän miljoonaisen Euroopan metsästäjäjärjestö FACE:n työlistan kärkeen, Hallenberg kertoo.

Kansallisen päätösvallan kasvattaminen suurpetokantojen hallinnassa on nyt sekä Metsästäjäliiton että Euroopan metsästäjien järjestön FACE:n tavoite. 
- On ensiarvoista, että kaikkien suurpetojen kannanhoidollinen metsästysmahdollisuus säilytetään EU:n lainsäädännössä. Karhu ja ilves ovat hyviä esimerkkejä lajeista, joiden kannanhoidollinen metsästys, luontodirektiivin mukaisesti, on mahdollistanut kantojen kasvun. Samalla näiden suurpetojen hyväksyttävyys paikallisten asukkaiden keskuudessa on parantunut, toteaa Hallenberg. 

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Uudistunut metso nousee siivilleen

03.05.2019 - 10:10

Metsästäjäliitto on nyt uuden strategiansa mukaisesti koti kaikille metsästäjille. Osana uudistusta myös järjestön ilme ja tunnus päivitettiin uusien tavoitteiden mukaiseksi.
- Muutokset ovat asioita, joita ei voi vain väittää, ne on myös näytettävä, toteaa Metsästäjäliiton viestintäpäällikkö Sari Järvinen.

Sen sijaan, että olisi luotu jotain täysin tyhjästä, uuden tunnuksen suunnittelu käynnistettiin tarkastelemalla logon symboliikkaa ja graafisia juuria. 
- Ukkometso on Suomen suurin kanalintu, se on haluttu ja arvostettu riista. Symbolina se on voimakas ja arvokas sekä viestii vanhan kansan tarinallisuutta.

- Uusi logo on kehitys vanhasta, se kumartaa arvokkaasti historiaan, mutta katsoo jylhänä kohti tulevaa. Se on samaan aikaan perinteinen ja rohkea tunnus, kuvaa Järvinen.

Uusi strategia painottaa metsästyksen edistämistä, asiantuntijuutta, yhteisöllisyyttä ja nuorisotyötä – siis asioita, jotka laittavat metson nousuun!
- Logon tulee kertoa tarina edustamastaan kohteesta ja minusta Metsästäjäliiton logo kertoo nyt selkeästi sadan vuoden kokemuksesta, joka elää tässä ja nyt. 

Metsästäjäliiton uusi ilme ja tunnus otetaan käyttöön myös metsästäjäliitto.fi-verkkosivuilla ja muissa viestintä- ja markkinointimateriaaleissa ja -kanavissa tämän vuoden aikana. 

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Anna palautetta uudistuneesta Jahdista

25.04.2019 - 08:14

Anna palautetta vuoden alussa uudistuneesta Jahti-lehdestä, kehitämme lehteä edelleen palautteen perustella. Miellyttikö eilen ilmestyneen numeron 2/2019 ulkoasu? Entä mitä pidit sisällöstä?

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken palkintoja.

Kerro näkemyksesi sähköpostilla jahti(at)metsastajaliitto.fi , Facebookissa tai vaikkapa tekstiviestillä 050 526 7170.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Vesilintujen laskennat alkavat – lähde mukaan!

24.04.2019 - 15:53
Vesilintulaskennat alkavat. Nyt kannattaa perustaa oma laskentapiste tai useampi ja lähteä mukaan tuottamaan tärkeää riistatietoa päätöksenteon tueksi.

Vesilintujen laskennat alkavat – lähde mukaan!

Kevät etenee vauhdilla ja vesilintujen laskentakausi on alkamassa Etelä- ja Keski-Suomessa, kun Pohjois-Suomessa odotellaan vielä jäiden lähtöä. Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsalinnuille. Siksi meillä on erityisen tärkeää seurata pesimäkantojen muutoksia ja lisääntymisen onnistumista.

Vesilintulaskentojen avulla seurataan pesimäkantojen muutoksia ja todetaan lisääntymistulos erityyppisillä vesillä eri puolilla Suomea. Jotta tieto vesilintujen määristä saataisiin mahdollisimman luotettavaksi ja kattavaksi, laskentapisteitä tarvitaan lisää ympäri Suomea - aivan erityisesti Pohjois-Suomeen. Tietoa tarvitaan vesilintujen elinympäristöjen hoidon suunnitteluun ja vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tietoa hyödyntää esimerkiksi riistahallinto metsästyksen suunnittelussa ja mitoittamisessa. Nykyaikainen kestävä metsästys perustuu laadukkaaseen riistatietoon. Jos tietoa ei ole saatavilla, on riskinä rajoittaminen ”varmuuden vuoksi”.

Perusta oma laskentapiste

Vesilintulaskennat tehdään vuosittain samoilla pysyvillä havaintopaikoilla niin sanottuna pistelaskentana. Toukokuussa vesilintuparit lasketaan kahteen kertaan. Ensimmäinen parilaskenta tehdään noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen 2–3 viikkoa myöhemmin. Heinäkuussa lasketaan vielä poikueet samoilla laskentapisteillä. Eteläisessä Suomessa laskennan voi tehdä jo 25.4. alkaen.

Laskentapisteen perustaminen ja laskennan suorittaminen on helppoa. Laskennoissa toivotaan laskettavan kaikki vesilintulajit, mutta on myös mahdollista laskea vain niin sanotut vakiolajit, joita ovat sinisorsa, tavi, haapana, telkkä ja nokikana. Yhden pisteen laskemiseen kuluu aikaa tavallisesti vain 5–15 minuuttia. Saman aamun aikana ehtii siten kiertää useamman pisteen laskentareitin. Sopivimpia laskentapisteitä ovat helposti saavutettavat niemenkärjet, rantakalliot, lintutornit tai laiturit, joista on hyvä näkyvyys vesialueelle.

Tarvittavat tiedot oman laskentapisteen perustamiseksi löytyy täältä: Vesilintulaskenta koulutuspaketti ja kurssi 

Arvion vesilintukantojen tilasta tuottavat vuosittain Luonnonvarakeskus (Luke) yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kanssa. Laskentoja on tehty vuodesta 1986 alkaen.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Jahti-lehti ilmestyy tänään, katso video

24.04.2019 - 15:05
Katso video alta.

Jahti 2/2019 ilmestyy tänään, ja lähdemme avausjutussa pyytämään majavaa. Katso tunnelmia oheiselta videolta, joka on julkaistu Metsästäjäliiton Facebook-sivulla.

Tuoreesta Jahdista löydät myös ohjeet riistapellon perustamiseen ja kesän Metso-leirit ympäri Suomen. Lue lisäksi, kuinka tekniikka rantautui kalkasluodolle ja miltä vaikuttavat korvaavien haulimateriaalien testitulokset.

Antoisia lukuhetkiä!

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästysammunnan kv-lajeihin tulossa muutoksia

18.04.2019 - 12:49
Kilpailijat ampuvat kaurista istuen metsästysammunnan kansainvälisten lajien PM-kilpailussa. (Kuva: Ere Grenfors)

Metsästysammunnan kansainvälisten lajien EM-kilpailujoukkueen valintaperusteet muutetaan kilpailijoiden antamien ehdotusten mukaisiksi. Muutos tulee voimaan jo vuoden 2019 kilpailuissa. Lisäksi kv-lajien SM- ja katsastuskilpailuihin on tulossa sääntömuutoksia vuonna 2020, sillä myös kotimaisissa kilpailuissa siirrytään lajin kansainvälisiin sääntöihin.

Lue tiedote alta:

 

Metsästäjäliitto tiedottaa 17.4.2019

Muutoksia tulossa Eurooppalaisten- ja Pohjoismaisten metsästysampumalajien sääntöihin ja EM-joukkueen valintaperusteisiin

Metsästäjäliiton metsästysammunnan kilpailutyöryhmä (ent. metsästysampumatoimikunta) sai loppuvuodesta 2018 esityksen EM-edustusjoukkueen valintaperusteen muuttamisesta sekä siirtymisestä kansainvälisiin sääntöihin myös kotimaisissa eurooppalaisten ja pohjoismaisten metsästysampumalajien kilpailuissa (katsastukset, SM-kisat).

Metsästysammunnan kilpailutyöryhmä kysyi asiaa lajin harrastajilta tekemällä verkkokyselyn KV-lajien harrastajille. Verkkokyselyn vastausten pohjalta kilpailutyöryhmä päätti seuraavasti.

EM-edustusjoukkueen valintaperuste

EM-joukkueen valintaperusteeksi tulee 3 kpl edellisvuoden ja 3 kpl kuluvan vuoden perusteella.

Joukkueen valintaperustetta ei ole kirjattu metsästysampumasääntöihin. Tästä johtuen se voidaan ottaa käyttöön jo täksi vuodeksi.

Seuraava valinta koskee 2020 kisoja. Siihen valitaan 3 ampujaa tämän vuoden (2019) katsastusten ja 3 ampujaa ensi vuoden (2020) perusteella. Valintaperiaatteena käytetään jo tuttua ”prosenttia voittajan tuloksesta”.

EM-joukkueen valintakilpailuiksi huomioidaan nykyinen malli (katsastukset + SM-kisat).

Eurooppalaisen metsästysammunnan kotimaan kilpailuiden säännöt

Otetaan käyttöön kansainväliset FITASC-säännöt myös kotimaisissa kisoissa (katsastukset, SM-kisat) vuonna 2020. Kuitenkin niin, että vuoden 2019 aikana selvitetään vielä kisajärjestäjien kanta kilpailuiden järjestämiseen (esim. mahdolliset järjestelyjä vaikeuttavat seikat) ja se otetaan huomioon lopullisessa sääntöuudistuksessa.

Lisäksi eurooppalaisen metsästysammunnan kansainväliset FITASC-säännöt käännetään vuoden 2019 tai alkuvuoden 2020 aikana, jonka jälkeen ne siirretään osaksi Metsästäjäliiton metsästysampumasääntöjä.

Pohjoismaisen metsästysammunnan kotimaan kilpailuiden säännöt

Otetaan käyttöön kansainväliset NJS-säännöt myös kotimaisissa kisoissa (katsastukset, SM-kisat), vuonna 2020. Kuitenkin niin, että vuoden 2019 aikana selvitetään vielä kisajärjestäjien kanta kilpailuiden järjestämiseen (esim. mahdolliset järjestelyjä vaikeuttavat seikat) ja se otetaan huomioon lopullisessa sääntöuudistuksessa.

Eroja NJS-sääntöihin on ainakin, että käytetään aina ampumarataluvan mukaisia ehtoja esim. rautahaulien osalta. Lisäksi metsästystrap saadaan ampua SML mukaiselta radalta.

Muutoksen merkittävimmät vaikutukset

Kansainvälisiä metsästysampumalajeja on nykyisin voinut ampua kotimaan kisoissa kansallisen asemäärityksen mukaisilla aseilla. Tämä tulee nyt muuttumaan FITASC- ja NJS-sääntöjen mukaiseksi (aseen paino- ja kaliiperierot).

Suurin kilpailuiden järjestämiseen vaikuttava ero tulisi, miten KV-lajien SM-kilpailut saataisiin järjestettyä yhden viikonlopun aikana. Lisäksi ratavaatimukset muuttuisivat hieman laajemmiksi. Tästä johtuen potentiaalisten kisajärjestäjien kanta selvitetään ennen lopullisia sääntömuutoksia.

Kaikkien metsästysampumalajien säännöt löytyvät smlkilpailut.fi verkkosivuilta kohdasta säännöt. Myös NJS-säännöt löytyvät suomeksi, mutta FITASC-säännöt toistaiseksi vain englanniksi.

Lisätietoja sääntöuudistuksesta antaa Jussi Partanen jussi.partanen@metsastajaliitto.fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Ilmahirven ja ilmaluodikon SM-kisat Vuokatissa 13.-14.4.

11.04.2019 - 13:30

Metsästäjäliiton ilma-aselajien SM-kilpailut järjestetään tulevana viikonloppuna Sotkamossa. Kilpailuihin osallistuu lähes 300 ampujaa ja sarjoja on aina alle 13 vuotiaista yli 80 vuotiaille. 

Perjantaina iltapäivällä kisatunnelmaa tarjoaa harjoituskilpailut. Suomen mestaruuksista ammutaan lauantaina ja sunnuntaina. Kilpailuissa käytetään elektronisia taululaitteita, joten osumien ja kisatilanteen seuraaminen on helppoa. 

Kisajärjestelyistä vastaa seurayhtymä, johon kuuluvat Sotkamon Ampujat, Kajaanin Ampujat ja Vuolijoen Urheiluampujat. 

Tervetuloa seuraamaan jännittäviä kilpailuja!

Lisätietoja: Metsästäjäliiton kisasivuilta: smlkilpailut.fi/fi

Kategoriat: Metsästysuutiset

Supikoiran ja minkin pyynti vapautumassa

10.04.2019 - 09:50

Maaliskuussa eduskunta hyväksyi lainsäädäntömuutoksia supikoiran ja muiden haitallisten vieraslajien pyyntiin. Muutokset eivät vielä ole astuneet voimaan ja pyyntivälineitä koskeva asetus on edelleen työstettävänä. 

Supikoiran ja minkin pyynnin vapautuminen on hyvä uutinen kotimaisille lintukannoillemme. Tehokkaasti lisääntyvinä lajeina kumpikin pienpeto aiheuttaa suurta tuhoa lintujen pesinnälle.

- Vaikka niihin jatkossa sovelletaan rauhoittamattomien eläinten pyydystämisestä ja tappamisesta annettuja säädöksiäa, suosittelemme, että lopetuksen hoitaisi ammattitaitoinen henkilö, joka osaa suorittaa sen nopeasti ja kivuttomasti. Eläinsuojelulain mukaan eläimille ei tule aiheuttaa tarpeetonta kipua eikä kärsimystä, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kommentoi.

- Loukkupyyntiin ryhtyvän on hyvä olla yhteydessä oman alueensa metsästysseuraan tai riistanhoitoyhdistykseen. Niiden kautta eläimen lopetukseen löytyy asiantunteva metsästäjä, Siitari vinkkaa.

Pyyntimenetelmiä koskevan asetuksen tarkka säädösten voimaantulopäivä ei ole vielä selvillä. Metsästäjäliitto tiedottaa asian etenemisestä.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hallenberg pohjoismaisen metsästäjäjärjestön varapuheenjohtajaksi

05.04.2019 - 18:55
NHA:n uusi johto: puheenjohtaja Knut Arne Gjems (oik.) ja varapuheenjohtaja Tuomas Hallenberg. (Kuva: Heli Siitari)

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg on valittu pohjoismaisen metsästäjäjärjestön varapuheenjohtajaksi. Nordic Hunter’s Alliance (NHA) edustaa 600 000 metsästäjää Pohjoismaissa.

– Riistalajien kannanhoito on nykyisin usein rajat ylittävää toimintaa. EU:n myötä monet lainsäädäntökysymykset, kuten Metsästäjäliiton vahvasti vaikuttama tuliasedirektiivi, koskettavat kaikkia jäsenvaltioita. Minulla on ollut tapana sanoa, että lumipallo on helpointa pysäyttää jo ylärinteessä. Siksi metsästäjien edunvalvontaa on tarpeen tehdä tehokkaasti myös kansainvälisessä kentässä, kertoo Hallenberg pohjoismaisen yhteistyön merkityksestä.

NHA:n puheenjohtajaksi valittiin järjestön vuosikokouksessa Kööpenhaminassa norjalainen Knut Arne Gjems. Metsästäjäliitto on NHA:n jäsenjärjestö.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Etsi oma ehdokkaasi

29.03.2019 - 15:18
(Kuva: Hanne Salonen/ Eduskunta)

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Metsästäjäliitto on avannut eduskuntavaalisivut. Sivuilla esitellään metsästysharrastuksessa mukana olevia eduskuntavaaliehdokkaita. 

Käy katsomassa sivuilta oman vaalipiirisi ehdokasvaihtoehdot ja äänestä eduskuntaan metsästykseen myönteisesti suhtautuva ehdokas.

 

Etsi ehdokkaasi:

Metsästäjäliiton eduskuntavaalisivut

 

Äänestysajat:

Eduskuntavaalit su 14.4.

Ennakkoäänestys 3.–9.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Metsästäjäliitto hakee nuorisovastaavaa

28.03.2019 - 13:40
Kuva: Pekka Kustula

Oletko metsästyksestä kiinnostunut nuorisotyön osaaja? Haluatko olla mukana kehittämässä lasten- ja nuorten metsästysharrastusta ja edistämässä suomalaisten lasten ja nuorten luontosuhdetta?

Tehtäviisi kuuluu muun muassa Metsästäjäliiton nuorisotyön kehittämistehtävät, leiri- ja kerhotoiminnan koordinointi, materiaalien tuottaminen sekä nuorisotapahtumien ja -koulutusten suunnittelu ja käytännönjärjestelyt. Tehtäviin kuuluu myös nuorisotyöhön liittyvän rahoituksen hakeminen ja hanketyö mahdollisten tulevien nuorisohankkeiden osalta. Lisäksi avustat nuorisotyöhön liittyvässä viestinnässä.

Toivomme sinulta kokemusta nuoriso-, opetustyöstä tai muuten vahvaa näyttöä nuorten kanssa toimimisesta. Metsästysharrastus sekä metsästyksen ja järjestötoiminnan tuntemus katsotaan luonnollisesti eduksi. Odotamme sinulta aitoa halua tehdä töitä nuorten eteen, oma-aloitteisuutta ja kykyä pitää langat käsissä päällekkäisistä tehtävistä.

Edellytyksenä on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen käyttötaito. Tehtävässä on eduksi myös ruotsin ja englannin kielen hyvä hallinta. Eduksi luetaan myös sosiaalisen median osaaminen.

Tehtävän toimipaikka on Riihimäki. Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista, esiintymistä ja kouluttamista.

Aloitus: Mahdollisimman pian

Kesto: 12 kk. Jatko mahdollinen, rahoituksesta riippuen

Hakemuksesi voit lähettää cv:n kera henri.mutanen@metsastajaliitto.fi. Toimi nopeasti, täytämme paikan sopivan henkilön löytyessä. Haku päättyy 25.4.

Lisätietoja tehtävästä: koulutuspäällikkö Henri Mutanen, p. 050 528 0001 

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Aselakiin rajoitus lipaskokoon

23.03.2019 - 10:59

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksista ampuma-aselakiin. Lopulliseen lakiin päätyi pääasiassa EU:n asedirektiivin vaatimukset ja vain pieni osa ylimääräistä säädäntää.  

Metsästysaseiden omistajien osalta lipaskapasiteetti on itselataavan aseen metsästyskäytössä ollut rajoitettu metsästyslain ja luonto- sekä lintudirektiivien mukaisesti 2-3 patruunaan, mutta metsästäjä on voinut harjoitellessa käyttää minkä kokoista lipasta tahansa. Ampuma-aselain muutoksen myötä lipasrajoitteita koskevat vaatimukset kiristyivät, eikä metsästysperusteisella luvalla hallussa pidettävään aseeseen saa omistaa yli 10 patruunaa vetävää lipasta. 

Lupa itselataavaan pitkään aseeseen, jossa halutaan käyttää yli 10 patruunan lipasta, voidaan myöntää vain tietyillä maanpuolustus- ja urheilulajiperusteilla. Vastaavasti toimitaan lyhyen aseen kohdalla 20 patruunan ylittävin lippain. Yli 10 patruunan lippaan hallussapito luvatta johtaa aselupien menetykseen. 

Reserviläisharrastajien on mahdollista saada harrasteen mukaisiin aseisiin lippaineen lupia ja keräilijöiden historiallisesti arvokkaisiin aseisiin numeroiden stanssaamiselta voi välttyä. 

Aseiden omistajille päivämäärästä 12.6.2017 tuli merkittävä. Ennen tätä päivää saadut itselataavien luvat pysyvät ennallaan ja sen jälkeen saadut luvat menevät viisivuosittain tarkasteltavaksi. 

Aseiden pituusrajat muuttuivat yleiseurooppalaisiksi ja jo aiemmin metsästyslainkin tunnistamiksi. Kiväärin kokonaispituus on oltava vähintään 600 mm ja piipun pituus vähintään 300 mm. 

EU:n asedirektiivi tuli voimaan 13.6.2017. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa EU:n asedirektiiviin liittyvät kansalliset lakimuutokset lähiaikoina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Haemme markkinointiviestinnän osaajaa

22.03.2019 - 14:44

Oletko idearikas ja aikaansaava markkinointiviestinnän ammattilainen? Haluatko olla mukana rakentamassa suomalaista järjestöbrändiä ja tekemässä metsästäjäliitosta kotia kaikille metsästäjille?

Tehtäviisi markkinointiviestinnän osaajana kuuluvat uuden ilmeen materiaalien koordinointi ja markkinointimateriaalien tuottaminen, sisällön tuottaminen somekanaviin ja verkkosivuille, koulutuksien ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus sekä jäsenhankinnan tukeminen. 

Olet idearikas, oma-aloitteinen ja järjestelmällinen. Langat pysyvät käsissäsi myös useissa päällekkäisissä projekteissa ja pysyt sovituissa aikatauluissa. Olet tottunut edistämään markkinointia analytiikan ja sisältöstrategian pohjalta. 

Toivomme sinulta aikaisempaa näyttöä markkinointiviestinnästä, verkkosivujen sisällönhallinnasta, markkinoinnista sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeiden suunnittelusta, markkinoinnin automaatiosta sekä tapahtumatuotannosta. Luonnollisesti myös metsästysharrastuksen ja järjestötoiminnan tuntemus lasketaan eduksi.

Sinulla on käytännön osaamista seuraavista: Google Analytics & Ads, SEO-työkalut ja Facebook Ads Manager. Tehtävässä eduksi ovat myös kuvankäsittelytaidot, taitto-ohjelman hallinta ja markkinoinnin automaatiojärjestelmän kokemus. 

Edellytyksenä on erinomainen suomen kielen kirjallinen käyttötaito. Tehtävässä ovat eduksi myös ruotsin ja englannin hyvä hallinta. 

Tehtävän toimipaikka on Riihimäellä.

Aloitus: Mahdollisimman pian

Kesto: 6 kk

Hakemuksesi voit lähettää cv:n ja palkkatoiveen kera sari.jarvinen@metsastajaliitto.fi. Toimi nopeasti, sopivan henkilön löydyttyä pyrimme täyttämän paikan mahdollisimman pian. Haku päättyy 27.3.

Lisätietoja tehtävästä: Sari Järvinen p. 010 8410 068.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hirvenhiihtoa 50 vuotta - Hirvenhiihdon ja -hiihtelyn SM-kisat 22.-24.3.

20.03.2019 - 10:10

Metsästäjäliiton hirvenhiihdon ja -hiihtelyn SM-kilpailut järjestetään tulevana viikonloppuna Ilomantsissa.

Kolmepäiväiseen kilpailutapahtumaan on ilmoittautunut yli 400 kilpailijaa, joista nuorimmat ovat alle 10 ja vanhimmat yli 85 vuotiaita.

Perjantain ohjelmassa on piirien väliset viestikilpailut, lauantaina hirvenhiihtely ja sunnuntaina hirvenhiihdon henkilökohtaiset sarjat.

Kilpailut järjestää Pohjois-Karjalan piiri ja järjestelyistä vastaa kuuden Ilomantsilaisen seuran yhtymä yli 100 talkoolaisen voimin. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisten hirvenhiihdon SM-kilpailujen järjestämisestä.

Tervetuloa seuraamaan jännittäviä kilpailuja!

Lisätietoja Hirvenhiihdon SM-kisa -sivustolta

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Hyödynnä osaamistasi metsästyksen eduksi

18.03.2019 - 15:29
(Kuva: Pekka Rousi)

Hei sinä viestinnän osaaja, bittinero, varainhankinnan velho, nuorisotyön konkari, someguru tai riistanhoidon taitaja. Oletko innostunut antamaan oman panoksesi metsästyksen tulevaisuuden eteen?

Keräämme järjestötyömme tueksi erilaisia osaajia Metsästäjäliiton asiantuntijoiden vetämiin osaajaryhmiin ja -verkostoihin. Voit osallistua vain silloin tällöin tai antaa enemmänkin aikaasi. Toivoisimme esimerkiksi uudenlaista ideointia, asiantuntija-arvioita ja kommentointia.

Onko sinulla annettavaa esimerkiksi näihin ryhmiin?

  • Järjestön kehittäminen
  • Viestintä ja sosiaalinen media
  • Varainhankinta
  • Sisällön suunnittelu
  • Metsästysammunta
  • Luonnon- ja riistanhoito
  • Suurpedot
  • Koulutus
  • Nuorisotyö
  • ICT

Lue lisää ja ilmianna itsesi (tai kaverisi) täällä.

Kategoriat: Metsästysuutiset

Kultasakaalia ei lisätty riistalajiksi – rauhoitettu saapuessaan Suomeen

14.03.2019 - 14:36

Eduskunta hyväksyi maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotuksen, jossa kultasakaali jätettiin pois riistalajeista. Metsästäjäliitto muistuttaa, että mikäli kultasakaali levittäytyy Suomeen, se on tulokaslaji ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji.

Hallitus antoi eduskunnalle vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevan esityksen, jossa metsästyslaissa säädettyihin riistalajeihin esitettiin lisättäväksi kultasakaali. Maa- ja metsätalousvaliokunta kuitenkin jätti alkuperäisestä poikkeavan päätösehdotuksen, jossa kultasakaali jätettiin pois riistalajeista. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen keskiviikon täysistunnossa.

Käytännössä päätös tarkoittaa, että kultasakaalin levittäytyessä Suomeen luontaisesti, se on tulokaslaji. Tulokaslajit kuuluvat luonnonsuojelulajin piiriin ja sen nojalla kultasakaali on nyt rauhoitettu laji. 

- Pidämme harmillisena, ettei kultasakaalikantaa ja sen leviämistä voida rajoittaa metsästyksellisin keinoin. Tämä olisi vaatinut kultasakaalin lisäämisen riistalajiksi, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kommentoi.

Metsästäjäliitto vetosi kultasakaalin siirtämiseksi riistalajiluetteloon ennen eduskunnan käsittelyä. Siitarin mukaan on perusteltua olettaa, että kultasakaali olisi erittäin haitallinen alkuperäislajistollemme.

- Rauhoitettuna lajina kultasakaali voi levittäytyä ja vakiintua osaksi luontaista lajistoa huomattavasti nopeammin kuin tilanteessa, jossa lajia olisi pystytty hallitsemaan riistalajina heti sen ilmestyessä. Jos laji olisi säädetty riistalajiksi, ensimmäisiä harhailevia yksilöitä olisi voinut metsästää ja siten rajoittaa kannan levittäytymistä, Siitari kuvaa.

Metsästäjien on nyt huomioitava, että kultasakaali olisi tänne levitessään rauhoitettu laji, ja tulokaslajin tappaminen on luonnonsuojelulajin nojalla kielletty.

-Metsästäjien oltava jatkossa tarkkana erityisesti Kaakkois-Suomessa, ettei esimerkiksi kettujahdissa ammu kultasakaalia, koska se voidaan katsoa luonnonsuojelurikokseksi, Siitari muistuttaa. 

Kultasakaalin levittäytyessä Suomeen sen poistamiseen esimerkiksi arvokkailta lintukosteikoilta, on haettava poikkeuslupaa ympäristöhallinnosta.

 

Kategoriat: Metsästysuutiset

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer